EN
visegrad-web.jpg
visegrad-web-1.jpg
visegrad-web.jpg

"ŽENSKÉ, RODINNÉ A KARIÉROVÉ - OBČIANSKE FÓRUM V DUCHU V4" PROJEKT

17. februára - 16. októbra 2020

28. augusta 2020Budapešti sa v rámci projektu uskutoční  medzinárodná  konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit”. Konferencia sa koná pod záštitou Katalin Novák, maďarskej ministerkyzodpovednej za politiku rodiny a mládeže. V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku otvorí konferenciu Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Konferencia bude prebiehať v Rubin Wellness & Conference Hotel v čase od 13:30 do 19:00.

Súčasťou konferencie bude fórum iniciatívy občianskej spoločnosti krajín V4 zamerané na  podporu zamestnanosti žien. Dôraz sa bude klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť. Naším hlavným cieľom je sformulovať spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 24. augusta do 18. septembra 2020. Týmto chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

Projekt sme začali pripravovať počas „pokojného obdobia“ v januári tohto roku, kedy nikto z nás s vypuknutím pandémie COVID-19 nepočítal. Jej šírenie sa a stále pretrvávanie nás prinútilo prehodnotiť načasovanie a obsah konferencie, ako aj pripravovaného elektronického prieskumu. Dúfame, že situácia bude priaznivá a okolnosti nám umožnia osobné stretnutie na konferencii, na ktorú sa veľmi tešíme, ale zároveň sme pripravení usporiadať konferenciu online.

V4 Partnerstvo:
Koordinátor:
Association for Women’s Career Development in Hungary, Maďarsko
www.womenscareer.org
Partneri:
Business & Professional Women CR z.s., Česká republika
www.bpwcr.cz
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Združenie veľkých rodín), Poľsko
www.3plus.plSlovak Business Agency, Slovensko
www.sbagency.sk

Kontaktná osoba:
Katarína Gavalcová, Projektový manažér
Telefón: +421 2 20 363 172, Email:
gavalcova@sbagency.sk

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

"ŽENSKÉ, RODINNÉ A KARIÉROVÉ - OBČIANSKE FÓRUM V DUCHU V4" PROJEKT

17. februára - 16. októbra 2020

28. augusta 2020Budapešti sa v rámci projektu uskutoční  medzinárodná  konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit”. Konferencia sa koná pod záštitou Katalin Novák, maďarskej ministerkyzodpovednej za politiku rodiny a mládeže. V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku otvorí konferenciu Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Konferencia bude prebiehať v Rubin Wellness & Conference Hotel v čase od 13:30 do 19:00.

Súčasťou konferencie bude fórum iniciatívy občianskej spoločnosti krajín V4 zamerané na  podporu zamestnanosti žien. Dôraz sa bude klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť. Naším hlavným cieľom je sformulovať spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 24. augusta do 18. septembra 2020. Týmto chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

Projekt sme začali pripravovať počas „pokojného obdobia“ v januári tohto roku, kedy nikto z nás s vypuknutím pandémie COVID-19 nepočítal. Jej šírenie sa a stále pretrvávanie nás prinútilo prehodnotiť načasovanie a obsah konferencie, ako aj pripravovaného elektronického prieskumu. Dúfame, že situácia bude priaznivá a okolnosti nám umožnia osobné stretnutie na konferencii, na ktorú sa veľmi tešíme, ale zároveň sme pripravení usporiadať konferenciu online.

V4 Partnerstvo:
Koordinátor:
Association for Women’s Career Development in Hungary, Maďarsko
www.womenscareer.org
Partneri:
Business & Professional Women CR z.s., Česká republika
www.bpwcr.cz
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Združenie veľkých rodín), Poľsko
www.3plus.plSlovak Business Agency, Slovensko
www.sbagency.sk

Kontaktná osoba:
Katarína Gavalcová, Projektový manažér
Telefón: +421 2 20 363 172, Email:
gavalcova@sbagency.sk

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

AWCDH © 2020

facebook