EN
visegrad-2021-web1-960x300.jpg
visegrad-2021-web2-640x300.jpg
visegrad-2021-web1-960x300.jpg

                                       

SHRNUTÍ PROJEKTU

ŹENY, RODINA, KARIÉRA- DOPADY PANDEMIE NA ROVNOVÁHU MEZI PRACÍ A OSOBNÍM ŽIVOTEM V ZEMÍCH VISEGRÁDU

Aktualizováno 16/11//2021

Název projektu:
Ženy, rodina, kariéra- Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a osobním životem v zemích Visegrádu
Implementace projektu: od 1. října 2021 do 30. dubna 2022

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women’s Career Development in Hungary) rozhodla řešit vliv pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Těší nás, že díky podpoře Visegrádského fondu můžeme společně s profesionálními partnery zemí V4, Business & Professional Women CR z.s. z České republiky, Združenie podnikateliek a manažérok ze Slovenské republiky a Pedagogické univerzity v Krakově z Polska, implementovat projekt „Ženy, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a osobním životem v zemích Visegrádu” pro projektové období od října 2021 do 30. dubna 2022.

Výstupy projektu:

V rámci našeho projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři cílové skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Připravíme Výzkumnou studii obsahující analýzu a doporučení na základě výsledků elektronického dotazníku, který bude paralelně veden ve všech čtyřech zemích V4 během listopadu 2021 a prosince 2022. Rovněž budou brány v potaz výstupy řízených diskuzí cílových skupin, které proběhnou od prosince 2021 do ledna 2022.

Dne 8. března 2022 zorganizujeme v Budapešti Mezinárodní konferenci s názvem Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a osobním životem v zemích Visegrádu. Konference proběhne v hybridní formě se zajištěnou účastí jak cílových, tak zájmových skupin a osob s rozhodovací pravomocí.

Projekt bude realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech 4 partnerských organizací a umožní zajištění velké účasti na projektu. Na základě našeho výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4 na dané téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou zásadní pro nové výzvy a rovněž využitelné v „době klidu“.

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

SHRNUTÍ PROJEKTU

ŹENY, RODINA, KARIÉRA- DOPADY PANDEMIE NA ROVNOVÁHU MEZI PRACÍ A OSOBNÍM ŽIVOTEM V ZEMÍCH VISEGRÁDU

Aktualizováno 16/11//2021

Název projektu:
Ženy, rodina, kariéra- Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a osobním životem v zemích Visegrádu
Implementace projektu: od 1. října 2021 do 30. dubna 2022

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women’s Career Development in Hungary) rozhodla řešit vliv pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Těší nás, že díky podpoře Visegrádského fondu můžeme společně s profesionálními partnery zemí V4, Business & Professional Women CR z.s. z České republiky, Združenie podnikateliek a manažérok ze Slovenské republiky a Pedagogické univerzity v Krakově z Polska, implementovat projekt „Ženy, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a osobním životem v zemích Visegrádu” pro projektové období od října 2021 do 30. dubna 2022.

Výstupy projektu:

V rámci našeho projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři cílové skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Připravíme Výzkumnou studii obsahující analýzu a doporučení na základě výsledků elektronického dotazníku, který bude paralelně veden ve všech čtyřech zemích V4 během listopadu 2021 a prosince 2022. Rovněž budou brány v potaz výstupy řízených diskuzí cílových skupin, které proběhnou od prosince 2021 do ledna 2022.

Dne 8. března 2022 zorganizujeme v Budapešti Mezinárodní konferenci s názvem Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a osobním životem v zemích Visegrádu. Konference proběhne v hybridní formě se zajištěnou účastí jak cílových, tak zájmových skupin a osob s rozhodovací pravomocí.

Projekt bude realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech 4 partnerských organizací a umožní zajištění velké účasti na projektu. Na základě našeho výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4 na dané téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou zásadní pro nové výzvy a rovněž využitelné v „době klidu“.

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook