EN
visegrad-2021-web1-960x300.jpg
visegrad-2021-web2-640x300.jpg
visegrad-2021-web1-960x300.jpg

Shrnutí projektu

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women’s Career Development in Hungary) rozhodla řešit vliv pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Těší nás, že díky podpoře Visegrádského fondu můžeme společně s profesionálními partnery zemí V4, Business & Professional Women CR z.s. z České republiky, Asociace podnikatelek ze Slovenské republiky a Pedagogické univerzity v Krakově z Polska, implementovat projekt „Žena, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu” pro projektové období od října 2021 do 30. dubna 2022.

V rámci našeho projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři speciální skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Projekt bude současně realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech
4 partnerských organizací a umožní tak zajištění velké účasti na tomto projektu.

Na základě našeho výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4
na toto téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou následně dobře využitelné pro budoucí výzvy a také v „době klidu“.

 

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org

Shrnutí projektu

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women’s Career Development in Hungary) rozhodla řešit vliv pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Těší nás, že díky podpoře Visegrádského fondu můžeme společně s profesionálními partnery zemí V4, Business & Professional Women CR z.s. z České republiky, Asociace podnikatelek ze Slovenské republiky a Pedagogické univerzity v Krakově z Polska, implementovat projekt „Žena, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu” pro projektové období od října 2021 do 30. dubna 2022.

V rámci našeho projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři speciální skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Projekt bude současně realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech
4 partnerských organizací a umožní tak zajištění velké účasti na tomto projektu.

Na základě našeho výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4
na toto téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou následně dobře využitelné pro budoucí výzvy a také v „době klidu“.

 

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org


facebook