EN
visegrad-2021-web1-960x300.jpg
visegrad-2021-web2-640x300.jpg
visegrad-2021-web1-960x300.jpg

Zhrnutie projektu

 "Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na
oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách
Vyšehradskej štvorky"

Realizácia projektu: 1. október 2021 – 30. apríl 2022.

 

So svojimi 20-ročnými skúsenosťami a profesionálnym skúsenosťami sa Asociácia pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku rozhodla riešiť vplyv pandémie na ženy, prevažne na oblasť dopadu pandémie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Preto si veľmi ceníme, že spolu s našimi partnerkami z krajín V4, ktorými sú:  Business & Professional Women ČR z.s. z Českej republiky, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku, Pedagogická univerzita v Krakove z Poľska, budeme spoločne realizovať náš spoločný projekt podporený Vyšehrádskym fondom: „Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy  pracovného a súkromného života“. Projekt budeme realizovať od októbra 2021 do Apríla 2022.

Výstupy projektu:

V rámci nášho projektu budeme skúmať dopad pandémie na štyri skupiny žien (matky s deťmi, ženy, ktoré plánujú rodinu, ženy nad 50 rokov a ženy z vidieka), najmä vo vzťahu k trhu práce.

Pripravíme výskumnú štúdiu zahrňujúcu analýzu a odporúčania, ktoré vypracujeme na základe elektronického dotazníka, ktorý bude priebehať vo všetkých štyroch krajinách Vyšehradskej štvorky v priebehu mesiacov november a december 2021 a taktiež prostredníctvom cielených skupinových rozhovorov, ktoré budú priebehať rovnako v každej partnerskej krajine počas mesiacov december 2021 až január 2022.

Spoločne zoorganizujeme Medzinárodnú konferenciu s názvom: "Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách Vyšehradskej štvorky", ktorá sa bude konať dňa 8. marca 2022 v Budapešti. Podujatie sa bude realizovať hybridnou formou vrátane relevantných cieľových skupín, stakeholderov a zainteresovaných strán zastúpených všetkými partnerkami projektu.  

Projekt budeme spoločne a simultánne realizovať v krajinách V4 predovšetkým formou online nástrojov, kontaktov a spoluprác, vďaka ktorým môžeme osloviť široké publikum v našich krajinách.

Na základe nášho výskumu, skúsených odborníkov a osvedčených postupov v kontexte krajín V4 na túto tému veríme, že poskytneme relevantné podklady pre osoby s rozhodovacou právomocou k téme dopadu pandémie na ženy, najmä vo vzťahu k trhu práce.

Informácie a skúsenosti získané z projektu sú tiež nevyhnutné pre prípravu na budúce výzvy a pre využitie v „dobe kľudu“.

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org

Zhrnutie projektu

 "Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na
oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách
Vyšehradskej štvorky"

Realizácia projektu: 1. október 2021 – 30. apríl 2022.

 

So svojimi 20-ročnými skúsenosťami a profesionálnym skúsenosťami sa Asociácia pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku rozhodla riešiť vplyv pandémie na ženy, prevažne na oblasť dopadu pandémie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Preto si veľmi ceníme, že spolu s našimi partnerkami z krajín V4, ktorými sú:  Business & Professional Women ČR z.s. z Českej republiky, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku, Pedagogická univerzita v Krakove z Poľska, budeme spoločne realizovať náš spoločný projekt podporený Vyšehrádskym fondom: „Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy  pracovného a súkromného života“. Projekt budeme realizovať od októbra 2021 do Apríla 2022.

Výstupy projektu:

V rámci nášho projektu budeme skúmať dopad pandémie na štyri skupiny žien (matky s deťmi, ženy, ktoré plánujú rodinu, ženy nad 50 rokov a ženy z vidieka), najmä vo vzťahu k trhu práce.

Pripravíme výskumnú štúdiu zahrňujúcu analýzu a odporúčania, ktoré vypracujeme na základe elektronického dotazníka, ktorý bude priebehať vo všetkých štyroch krajinách Vyšehradskej štvorky v priebehu mesiacov november a december 2021 a taktiež prostredníctvom cielených skupinových rozhovorov, ktoré budú priebehať rovnako v každej partnerskej krajine počas mesiacov december 2021 až január 2022.

Spoločne zoorganizujeme Medzinárodnú konferenciu s názvom: "Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách Vyšehradskej štvorky", ktorá sa bude konať dňa 8. marca 2022 v Budapešti. Podujatie sa bude realizovať hybridnou formou vrátane relevantných cieľových skupín, stakeholderov a zainteresovaných strán zastúpených všetkými partnerkami projektu.  

Projekt budeme spoločne a simultánne realizovať v krajinách V4 predovšetkým formou online nástrojov, kontaktov a spoluprác, vďaka ktorým môžeme osloviť široké publikum v našich krajinách.

Na základe nášho výskumu, skúsených odborníkov a osvedčených postupov v kontexte krajín V4 na túto tému veríme, že poskytneme relevantné podklady pre osoby s rozhodovacou právomocou k téme dopadu pandémie na ženy, najmä vo vzťahu k trhu práce.

Informácie a skúsenosti získané z projektu sú tiež nevyhnutné pre prípravu na budúce výzvy a pre využitie v „dobe kľudu“.

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org


facebook