EN
visegrad-2021-web1-960x300.jpg
visegrad-2021-web2-640x300.jpg
visegrad-2021-web1-960x300.jpg

Projekt Zhrnutie

So svojimi 20-ročnými skúsenosťami a profesionálnym skúsenosťami sa Asociácia pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku rozhodla riešiť vplyv pandémie na ženy, prevažne na oblasť dopadu pandémie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Preto si veľmi ceníme, že spolu s našimi partnerkami z krajín V4, ktorými sú:  Business & Professional Women CR z.s. z Českej republiky, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku, Pedagogická univerzita v Krakove z Poľska, máme možnosť realizovať náš spoločný projekt podporený Vyšehrádskym fondom: „Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy  pracovného a súkromného života. Projekt budeme realizovať od októbra 2021 do Apríla 2022.

V rámci nášho projektu budeme skúmať dopad pandémie na štyri skupiny žien (matky s deťmi, ženy, ktoré plánujú rodinu, ženy nad 50 rokov a ženy z vidieka), najmä vo vzťahu k trhu práce.

Projekt budeme spoločne realizovať v krajinách V4 predovšetkým formou online nástrojov, kontaktov a spoluprác, vďaka ktorým môžeme osloviť široké publikum v našich krajinách.

Na základe nášho výskumu, skúsených odborníkov a osvedčených postupov v kontexte krajín V4 na túto tému veríme, že poskytneme relevantné podklady  pre osoby s rozhodovacou právomocou  k téme dopadu pandémie na ženy, najmä vo vzťahu k trhu práce.

Informácie a skúsenosti získané z projektu sú tiež nevyhnutné pre prípravu na budúce výzvy a pre využitie v „dobe kľudu“.

 

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org

Projekt Zhrnutie

So svojimi 20-ročnými skúsenosťami a profesionálnym skúsenosťami sa Asociácia pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku rozhodla riešiť vplyv pandémie na ženy, prevažne na oblasť dopadu pandémie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Preto si veľmi ceníme, že spolu s našimi partnerkami z krajín V4, ktorými sú:  Business & Professional Women CR z.s. z Českej republiky, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku, Pedagogická univerzita v Krakove z Poľska, máme možnosť realizovať náš spoločný projekt podporený Vyšehrádskym fondom: „Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy  pracovného a súkromného života. Projekt budeme realizovať od októbra 2021 do Apríla 2022.

V rámci nášho projektu budeme skúmať dopad pandémie na štyri skupiny žien (matky s deťmi, ženy, ktoré plánujú rodinu, ženy nad 50 rokov a ženy z vidieka), najmä vo vzťahu k trhu práce.

Projekt budeme spoločne realizovať v krajinách V4 predovšetkým formou online nástrojov, kontaktov a spoluprác, vďaka ktorým môžeme osloviť široké publikum v našich krajinách.

Na základe nášho výskumu, skúsených odborníkov a osvedčených postupov v kontexte krajín V4 na túto tému veríme, že poskytneme relevantné podklady  pre osoby s rozhodovacou právomocou  k téme dopadu pandémie na ženy, najmä vo vzťahu k trhu práce.

Informácie a skúsenosti získané z projektu sú tiež nevyhnutné pre prípravu na budúce výzvy a pre využitie v „dobe kľudu“.

 

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org


facebook