EN
visegrad-2021-web1-960x300.jpg
visegrad-2021-web2-640x300.jpg
visegrad-2021-web1-960x300.jpg

 PODSUMOWANIE PROJEKTU
 KOBIETY, RODZINY, KARIERA 
WPŁYW PANDEMII NA RÓWNOWAGĘ PRACY/ŻYCIA W KRAJACH WYSZEHRADZKICH
Zaktualizowano 30.04.2022

 

Projekt  KOBIETY, RODZINY, KARIERA – WPŁYW PANDEMII NA RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ został zrealizowany w okresie od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022 dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W Partnerstwie V4 uczestniczyło Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech jako koordynator wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Business & Professional Women CR z.s. z Czech oraz Stowarzyszenie Kobiet Biznesu ze Słowacji. W ramach projektu zbadano wpływ pandemii na cztery grupy kobiet (matki z dziećmi, kobiety planujące rodzinę, kobiety w wieku 50+ oraz kobiety ze środowisk wiejskich), w odniesieniu do ich życia rodzinnego i zawodowego, a w szczególności rynku pracy.

Uzyskane wyniki badań, w tym rekomendacje dla decydentów zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Budapeszcie, w dniu 8 marca 2022 r. w formacie hybrydowym: https://visegradwomen.net/page/research

Więcej informacji na stronie projektu: www.visegradwomen.net

 

  

 ZAPROSZENIE

 do udziału  w międzynarodowej konferencji

Kobiety, Rodziny, Kariera

Wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

 w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Data konferencji: 8 marca 2022

Czas trwania: 12.30-18.00

Miejsce konferencji: Rubin Wellness & Conference Hotel, Budapest

Język konferencji: angielski  i węgierski

Dołącz do nas

Rejestracja uczestników do 4 marca 2022: https://registration.visegradwomen.net/

Wiecej informacji: Andrea Ferenczi (Koordynator), email: ferenczi@t-online.hu

https://visegradwomen.net/

 

Project title/ Tytuł projektu:

Kobiety, rodziny, kariera – wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Implementation of the Project/Realizacja Projektu: od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022

Summary/Streszczenie

Biorąc pod uwagę prawie 20-letnie doświadczenie i przygotowanie zawodowe  Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech/ The Association for Women’s Career Development in Hungary (AWCDH), uważamy, że naszym obowiązkiem jest zajęcie się wraz z naszymi partnerami V4 (kraje Grupy Wyszehradzkiej) wpływem pandemii na życie rodzinne i zawodowe kobiet, a zwłaszcza jej wpływem na rynek pracy.

Dlatego cieszymy się, że wraz z profesjonalnymi partnerami z krajów V4, (Business & Professional Women CR z.s. z Czech, Stowarzyszenie Kobiet Biznesu ze Słowacji oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z Polski) mamy możliwość realizacji projektu „Kobiety, Rodziny, Kariera – wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w krajach Grupy Wyszehradzkiej” od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022, dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W ramach naszego projektu zbadamy wpływ pandemii na cztery szczególne grupy kobiet (matki z dziećmi, kobiety planujące rodzinę, kobiety w wieku 50+ oraz kobiety ze środowisk wiejskich), w szczególności w odniesieniu do rynku pracy

Projekt będzie realizowany jednocześnie w 4 krajach z wykorzystaniem głównie narzędzi internetowych, co pozwoli nam zaangażować dużą liczbę uczestników ze wszystkich 4 krajów, dzięki aktywnemu udziałowi 4 organizacji i mobilizacji ich sieci kontaktów.

Opierając się na naszych ustaleniach, analizach uzyskanych wyników badań i materiałów, a także na opiniach ekspertów i dobrych praktykach w kontekście krajów V4, mamy nadzieję zapewnić decydentom dobrze ugruntowane tło dotyczące wpływu pandemii na kobiety, w szczególności w odniesieniu do rynku pracy. Informacje i doświadczenia uzyskane w ramach projektu są również niezbędne do przygotowania się na przyszłe wyzwania i do wykorzystania w „czasie pokoju”.

 

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org

 PODSUMOWANIE PROJEKTU
 KOBIETY, RODZINY, KARIERA 
WPŁYW PANDEMII NA RÓWNOWAGĘ PRACY/ŻYCIA W KRAJACH WYSZEHRADZKICH
Zaktualizowano 30.04.2022

 

Projekt  KOBIETY, RODZINY, KARIERA – WPŁYW PANDEMII NA RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ został zrealizowany w okresie od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022 dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W Partnerstwie V4 uczestniczyło Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech jako koordynator wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Business & Professional Women CR z.s. z Czech oraz Stowarzyszenie Kobiet Biznesu ze Słowacji. W ramach projektu zbadano wpływ pandemii na cztery grupy kobiet (matki z dziećmi, kobiety planujące rodzinę, kobiety w wieku 50+ oraz kobiety ze środowisk wiejskich), w odniesieniu do ich życia rodzinnego i zawodowego, a w szczególności rynku pracy.

Uzyskane wyniki badań, w tym rekomendacje dla decydentów zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Budapeszcie, w dniu 8 marca 2022 r. w formacie hybrydowym: https://visegradwomen.net/page/research

Więcej informacji na stronie projektu: www.visegradwomen.net

 

  

 ZAPROSZENIE

 do udziału  w międzynarodowej konferencji

Kobiety, Rodziny, Kariera

Wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

 w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Data konferencji: 8 marca 2022

Czas trwania: 12.30-18.00

Miejsce konferencji: Rubin Wellness & Conference Hotel, Budapest

Język konferencji: angielski  i węgierski

Dołącz do nas

Rejestracja uczestników do 4 marca 2022: https://registration.visegradwomen.net/

Wiecej informacji: Andrea Ferenczi (Koordynator), email: ferenczi@t-online.hu

https://visegradwomen.net/

 

Project title/ Tytuł projektu:

Kobiety, rodziny, kariera – wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Implementation of the Project/Realizacja Projektu: od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022

Summary/Streszczenie

Biorąc pod uwagę prawie 20-letnie doświadczenie i przygotowanie zawodowe  Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech/ The Association for Women’s Career Development in Hungary (AWCDH), uważamy, że naszym obowiązkiem jest zajęcie się wraz z naszymi partnerami V4 (kraje Grupy Wyszehradzkiej) wpływem pandemii na życie rodzinne i zawodowe kobiet, a zwłaszcza jej wpływem na rynek pracy.

Dlatego cieszymy się, że wraz z profesjonalnymi partnerami z krajów V4, (Business & Professional Women CR z.s. z Czech, Stowarzyszenie Kobiet Biznesu ze Słowacji oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z Polski) mamy możliwość realizacji projektu „Kobiety, Rodziny, Kariera – wpływ pandemii na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w krajach Grupy Wyszehradzkiej” od 1 października 2021 do 30 kwietnia 2022, dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego.

W ramach naszego projektu zbadamy wpływ pandemii na cztery szczególne grupy kobiet (matki z dziećmi, kobiety planujące rodzinę, kobiety w wieku 50+ oraz kobiety ze środowisk wiejskich), w szczególności w odniesieniu do rynku pracy

Projekt będzie realizowany jednocześnie w 4 krajach z wykorzystaniem głównie narzędzi internetowych, co pozwoli nam zaangażować dużą liczbę uczestników ze wszystkich 4 krajów, dzięki aktywnemu udziałowi 4 organizacji i mobilizacji ich sieci kontaktów.

Opierając się na naszych ustaleniach, analizach uzyskanych wyników badań i materiałów, a także na opiniach ekspertów i dobrych praktykach w kontekście krajów V4, mamy nadzieję zapewnić decydentom dobrze ugruntowane tło dotyczące wpływu pandemii na kobiety, w szczególności w odniesieniu do rynku pracy. Informacje i doświadczenia uzyskane w ramach projektu są również niezbędne do przygotowania się na przyszłe wyzwania i do wykorzystania w „czasie pokoju”.

 

 

 

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093
Email: ferenczi@t-online.hu 
www.visegradwomen.net

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
 through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org


facebook